VASO Recycled Glass Vase - Dark Green

£39.88

VASO Recycled Glass Vase - Dark Green.

Dimensions: 35cm H x 19cm Dia